Xổ số Bình Thuận 60 ngày – Kết quả XS Bình Thuận 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 16/05/2024

ĐB 001084
Nhất 45165
Nhì 50064
Ba 91633 17830
85609 31974 42304 61726
82483 90097 28723
Năm 1416
Sáu 1910 5083 4179
Bảy 550
Tám 64
Đầu
0 09, 04
1 16, 10
2 26, 23
3 33, 30
4
5 50
6 65, 64, 64
7 74, 79
8 84, 83, 83
9 97
Đuôi
0 30, 10, 50
1
2
3 33, 83, 23, 83
4 84, 64, 74, 04, 64
5 65
6 26, 16
7 97
8
9 09, 79

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 09/05/2024

ĐB 773364
Nhất 30239
Nhì 26721
Ba 11727 85350
54269 47393 34054 78530
78031 61904 20461
Năm 8409
Sáu 4440 5286 0799
Bảy 607
Tám 56
Đầu
0 04, 09, 07
1
2 21, 27
3 39, 30, 31
4 40
5 50, 54, 56
6 64, 69, 61
7
8 86
9 93, 99
Đuôi
0 50, 30, 40
1 21, 31, 61
2
3 93
4 64, 54, 04
5
6 86, 56
7 27, 07
8
9 39, 69, 09, 99

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 02/05/2024

ĐB 179433
Nhất 00057
Nhì 93838
Ba 57230 84764
53888 16021 44386 96623
28029 07542 34219
Năm 7121
Sáu 9957 7642 5401
Bảy 875
Tám 78
Đầu
0 01
1 19
2 21, 23, 29, 21
3 33, 38, 30
4 42, 42
5 57, 57
6 64
7 75, 78
8 88, 86
9
Đuôi
0 30
1 21, 21, 01
2 42, 42
3 33, 23
4 64
5 75
6 86
7 57, 57
8 38, 88, 78
9 29, 19

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 25/04/2024

ĐB 026380
Nhất 62931
Nhì 67879
Ba 20709 95268
55283 09924 66226 35568
97495 96877 96584
Năm 6704
Sáu 4323 2868 7530
Bảy 977
Tám 32
Đầu
0 09, 04
1
2 24, 26, 23
3 31, 30, 32
4
5
6 68, 68, 68
7 79, 77, 77
8 80, 83, 84
9 95
Đuôi
0 80, 30
1 31
2 32
3 83, 23
4 24, 84, 04
5 95
6 26
7 77, 77
8 68, 68, 68
9 79, 09

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 18/04/2024

ĐB 134358
Nhất 29299
Nhì 86043
Ba 25509 30716
70100 12924 66356 27272
62110 72662 41592
Năm 8082
Sáu 7973 6201 8631
Bảy 683
Tám 27
Đầu
0 09, 00, 01
1 16, 10
2 24, 27
3 31
4 43
5 58, 56
6 62
7 72, 73
8 82, 83
9 99, 92
Đuôi
0 00, 10
1 01, 31
2 72, 62, 92, 82
3 43, 73, 83
4 24
5
6 16, 56
7 27
8 58
9 99, 09

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 11/04/2024

ĐB 553973
Nhất 81313
Nhì 85576
Ba 50400 55097
60520 43851 79420 44585
84774 75146 43425
Năm 8682
Sáu 0206 6114 5822
Bảy 669
Tám 00
Đầu
0 00, 06, 00
1 13, 14
2 20, 20, 25, 22
3
4 46
5 51
6 69
7 73, 76, 74
8 85, 82
9 97
Đuôi
0 00, 20, 20, 00
1 51
2 82, 22
3 73, 13
4 74, 14
5 85, 25
6 76, 46, 06
7 97
8
9 69

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 04/04/2024

ĐB 483319
Nhất 03028
Nhì 42203
Ba 78080 97303
70074 04820 45288 97208
31795 50303 25312
Năm 4461
Sáu 5062 5184 0776
Bảy 191
Tám 21
Đầu
0 03, 03, 08, 03
1 19, 12
2 28, 20, 21
3
4
5
6 61, 62
7 74, 76
8 80, 88, 84
9 95, 91
Đuôi
0 80, 20
1 61, 91, 21
2 12, 62
3 03, 03, 03
4 74, 84
5 95
6 76
7
8 28, 88, 08
9 19

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 28/03/2024

ĐB 252065
Nhất 65872
Nhì 15514
Ba 28703 18208
64229 13687 32079 00117
84172 67414 24438
Năm 3410
Sáu 2193 7393 0332
Bảy 508
Tám 13
Đầu
0 03, 08, 08
1 14, 17, 14, 10, 13
2 29
3 38, 32
4
5
6 65
7 72, 79, 72
8 87
9 93, 93
Đuôi
0 10
1
2 72, 72, 32
3 03, 93, 93, 13
4 14, 14
5 65
6
7 87, 17
8 08, 38, 08
9 29, 79

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 21/03/2024

ĐB 208737
Nhất 05148
Nhì 58566
Ba 26160 84704
53202 95267 47400 93265
69471 63907 17801
Năm 3953
Sáu 5475 4706 5131
Bảy 134
Tám 11
Đầu
0 04, 02, 00, 07, 01, 06
1 11
2
3 37, 31, 34
4 48
5 53
6 66, 60, 67, 65
7 71, 75
8
9
Đuôi
0 60, 00
1 71, 01, 31, 11
2 02
3 53
4 04, 34
5 65, 75
6 66, 06
7 37, 67, 07
8 48
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 14/03/2024

ĐB 378409
Nhất 91714
Nhì 84095
Ba 51959 49806
97757 06529 30891 07412
80442 92123 38036
Năm 5378
Sáu 6185 4506 3020
Bảy 123
Tám 54
Đầu
0 09, 06, 06
1 14, 12
2 29, 23, 20, 23
3 36
4 42
5 59, 57, 54
6
7 78
8 85
9 95, 91
Đuôi
0 20
1 91
2 12, 42
3 23, 23
4 14, 54
5 95, 85
6 06, 36, 06
7 57
8 78
9 09, 59, 29

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 07/03/2024

ĐB 833642
Nhất 54436
Nhì 04734
Ba 43318 59090
89830 08606 61843 63048
72454 89229 86723
Năm 9392
Sáu 1259 4415 6129
Bảy 572
Tám 11
Đầu
0 06
1 18, 15, 11
2 29, 23, 29
3 36, 34, 30
4 42, 43, 48
5 54, 59
6
7 72
8
9 90, 92
Đuôi
0 90, 30
1 11
2 42, 92, 72
3 43, 23
4 34, 54
5 15
6 36, 06
7
8 18, 48
9 29, 59, 29

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 29/02/2024

ĐB 171510
Nhất 48218
Nhì 07700
Ba 00483 45028
07968 40224 50235 70842
94719 87442 42477
Năm 6886
Sáu 0917 6308 5861
Bảy 431
Tám 71
Đầu
0 00, 08
1 10, 18, 19, 17
2 28, 24
3 35, 31
4 42, 42
5
6 68, 61
7 77, 71
8 83, 86
9
Đuôi
0 10, 00
1 61, 31, 71
2 42, 42
3 83
4 24
5 35
6 86
7 77, 17
8 18, 28, 68, 08
9 19

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 22/02/2024

ĐB 764175
Nhất 53477
Nhì 40327
Ba 41563 10409
90750 51158 35890 81861
81532 99425 17342
Năm 8003
Sáu 1280 7236 1292
Bảy 267
Tám 73
Đầu
0 09, 03
1
2 27, 25
3 32, 36
4 42
5 50, 58
6 63, 61, 67
7 75, 77, 73
8 80
9 90, 92
Đuôi
0 50, 90, 80
1 61
2 32, 42, 92
3 63, 03, 73
4
5 75, 25
6 36
7 77, 27, 67
8 58
9 09

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 15/02/2024

ĐB 831043
Nhất 18051
Nhì 59364
Ba 79900 22396
41882 01193 32686 89778
07353 91587 78193
Năm 3721
Sáu 1576 7479 2161
Bảy 478
Tám 34
Đầu
0 00
1
2 21
3 34
4 43
5 51, 53
6 64, 61
7 78, 76, 79, 78
8 82, 86, 87
9 96, 93, 93
Đuôi
0 00
1 51, 21, 61
2 82
3 43, 93, 53, 93
4 64, 34
5
6 96, 86, 76
7 87
8 78, 78
9 79

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 08/02/2024

ĐB 110946
Nhất 28150
Nhì 98608
Ba 23047 56472
54606 34070 61606 44151
77942 23503 26216
Năm 6273
Sáu 9138 3781 2073
Bảy 738
Tám 08
Đầu
0 08, 06, 06, 03, 08
1 16
2
3 38, 38
4 46, 47, 42
5 50, 51
6
7 72, 70, 73, 73
8 81
9
Đuôi
0 50, 70
1 51, 81
2 72, 42
3 03, 73, 73
4
5
6 46, 06, 06, 16
7 47
8 08, 38, 38, 08
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 01/02/2024

ĐB 398050
Nhất 60233
Nhì 18490
Ba 21379 47390
92056 43180 13839 37739
22470 15171 99405
Năm 3652
Sáu 9058 5448 0772
Bảy 371
Tám 48
Đầu
0 05
1
2
3 33, 39, 39
4 48, 48
5 50, 56, 52, 58
6
7 79, 70, 71, 72, 71
8 80
9 90, 90
Đuôi
0 50, 90, 90, 80, 70
1 71, 71
2 52, 72
3 33
4
5 05
6 56
7
8 58, 48, 48
9 79, 39, 39

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 25/01/2024

ĐB 089436
Nhất 41009
Nhì 37036
Ba 70152 90511
83996 11122 45205 91240
66391 37562 10874
Năm 3820
Sáu 4833 3944 7101
Bảy 653
Tám 73
Đầu
0 09, 05, 01
1 11
2 22, 20
3 36, 36, 33
4 40, 44
5 52, 53
6 62
7 74, 73
8
9 96, 91
Đuôi
0 40, 20
1 11, 91, 01
2 52, 22, 62
3 33, 53, 73
4 74, 44
5 05
6 36, 36, 96
7
8
9 09

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 18/01/2024

ĐB 487423
Nhất 45605
Nhì 21082
Ba 76390 16613
99878 88417 90693 05724
04499 91620 21551
Năm 5050
Sáu 9823 4610 0772
Bảy 139
Tám 39
Đầu
0 05
1 13, 17, 10
2 23, 24, 20, 23
3 39, 39
4
5 51, 50
6
7 78, 72
8 82
9 90, 93, 99
Đuôi
0 90, 20, 50, 10
1 51
2 82, 72
3 23, 13, 93, 23
4 24
5 05
6
7 17
8 78
9 99, 39, 39

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 11/01/2024

ĐB 461875
Nhất 63387
Nhì 84488
Ba 54361 70423
93034 37353 73645 88505
38131 66263 21161
Năm 8931
Sáu 9175 5116 2717
Bảy 516
Tám 63
Đầu
0 05
1 16, 17, 16
2 23
3 34, 31, 31
4 45
5 53
6 61, 63, 61, 63
7 75, 75
8 87, 88
9
Đuôi
0
1 61, 31, 61, 31
2
3 23, 53, 63, 63
4 34
5 75, 45, 05, 75
6 16, 16
7 87, 17
8 88
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 04/01/2024

ĐB 521804
Nhất 95764
Nhì 72699
Ba 87778 89631
13649 19290 56692 87940
27063 50087 91262
Năm 6041
Sáu 5941 9173 5656
Bảy 152
Tám 95
Đầu
0 04
1
2
3 31
4 49, 40, 41, 41
5 56, 52
6 64, 63, 62
7 78, 73
8 87
9 99, 90, 92, 95
Đuôi
0 90, 40
1 31, 41, 41
2 92, 62, 52
3 63, 73
4 04, 64
5 95
6 56
7 87
8 78
9 99, 49

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 28/12/2023

ĐB 057647
Nhất 70045
Nhì 91881
Ba 68032 93716
56263 34133 21225 02892
18524 97574 41171
Năm 6801
Sáu 3445 1577 6116
Bảy 076
Tám 87
Đầu
0 01
1 16, 16
2 25, 24
3 32, 33
4 47, 45, 45
5
6 63
7 74, 71, 77, 76
8 81, 87
9 92
Đuôi
0
1 81, 71, 01
2 32, 92
3 63, 33
4 24, 74
5 45, 25, 45
6 16, 16, 76
7 47, 77, 87
8
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 21/12/2023

ĐB 646578
Nhất 44098
Nhì 25102
Ba 17917 56126
50529 30899 80469 28624
82334 61345 09445
Năm 8128
Sáu 4714 5162 4272
Bảy 235
Tám 79
Đầu
0 02
1 17, 14
2 26, 29, 24, 28
3 34, 35
4 45, 45
5
6 69, 62
7 78, 72, 79
8
9 98, 99
Đuôi
0
1
2 02, 62, 72
3
4 24, 34, 14
5 45, 45, 35
6 26
7 17
8 78, 98, 28
9 29, 99, 69, 79

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 14/12/2023

ĐB 389053
Nhất 06090
Nhì 79964
Ba 17503 97388
63482 31442 27926 90284
27426 84419 94589
Năm 1687
Sáu 4281 6335 3326
Bảy 527
Tám 76
Đầu
0 03
1 19
2 26, 26, 26, 27
3 35
4 42
5 53
6 64
7 76
8 88, 82, 84, 89, 87, 81
9 90
Đuôi
0 90
1 81
2 82, 42
3 53, 03
4 64, 84
5 35
6 26, 26, 26, 76
7 87, 27
8 88
9 19, 89

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 07/12/2023

ĐB 909255
Nhất 00610
Nhì 04051
Ba 95433 37917
60101 13305 47661 63342
03685 73214 64122
Năm 3666
Sáu 5019 7366 1047
Bảy 311
Tám 17
Đầu
0 01, 05
1 10, 17, 14, 19, 11, 17
2 22
3 33
4 42, 47
5 55, 51
6 61, 66, 66
7
8 85
9
Đuôi
0 10
1 51, 01, 61, 11
2 42, 22
3 33
4 14
5 55, 05, 85
6 66, 66
7 17, 47, 17
8
9 19

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 30/11/2023

ĐB 917173
Nhất 45059
Nhì 87815
Ba 80871 42030
59146 21291 81951 23927
06070 55555 08617
Năm 7621
Sáu 5600 6702 3555
Bảy 624
Tám 82
Đầu
0 00, 02
1 15, 17
2 27, 21, 24
3 30
4 46
5 59, 51, 55, 55
6
7 73, 71, 70
8 82
9 91
Đuôi
0 30, 70, 00
1 71, 91, 51, 21
2 02, 82
3 73
4 24
5 15, 55, 55
6 46
7 27, 17
8
9 59

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 23/11/2023

ĐB 111468
Nhất 65192
Nhì 14010
Ba 84214 10524
24424 19932 99051 60032
17417 85284 22070
Năm 2067
Sáu 5353 4275 8964
Bảy 916
Tám 73
Đầu
0
1 10, 14, 17, 16
2 24, 24
3 32, 32
4
5 51, 53
6 68, 67, 64
7 70, 75, 73
8 84
9 92
Đuôi
0 10, 70
1 51
2 92, 32, 32
3 53, 73
4 14, 24, 24, 84, 64
5 75
6 16
7 17, 67
8 68
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 16/11/2023

ĐB 092098
Nhất 38264
Nhì 51074
Ba 15881 87159
03563 10257 24034 96851
80680 35618 59392
Năm 6490
Sáu 5199 3487 0079
Bảy 543
Tám 84
Đầu
0
1 18
2
3 34
4 43
5 59, 57, 51
6 64, 63
7 74, 79
8 81, 80, 87, 84
9 98, 92, 90, 99
Đuôi
0 80, 90
1 81, 51
2 92
3 63, 43
4 64, 74, 34, 84
5
6
7 57, 87
8 98, 18
9 59, 99, 79

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 09/11/2023

ĐB 199178
Nhất 58061
Nhì 12990
Ba 00745 88353
04524 86516 33837 10196
86907 72664 19838
Năm 2715
Sáu 9014 5687 6499
Bảy 714
Tám 65
Đầu
0 07
1 16, 15, 14, 14
2 24
3 37, 38
4 45
5 53
6 61, 64, 65
7 78
8 87
9 90, 96, 99
Đuôi
0 90
1 61
2
3 53
4 24, 64, 14, 14
5 45, 15, 65
6 16, 96
7 37, 07, 87
8 78, 38
9 99

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 02/11/2023

ĐB 604114
Nhất 49803
Nhì 40524
Ba 05303 67104
26271 27357 21351 93354
67380 88392 32612
Năm 3063
Sáu 7376 7851 8614
Bảy 042
Tám 85
Đầu
0 03, 03, 04
1 14, 12, 14
2 24
3
4 42
5 57, 51, 54, 51
6 63
7 71, 76
8 80, 85
9 92
Đuôi
0 80
1 71, 51, 51
2 92, 12, 42
3 03, 03, 63
4 14, 24, 04, 54, 14
5 85
6 76
7 57
8
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 26/10/2023

ĐB 232218
Nhất 37648
Nhì 31945
Ba 83378 58503
51946 63726 26053 49724
59631 58160 64822
Năm 7324
Sáu 7090 0999 5531
Bảy 042
Tám 02
Đầu
0 03, 02
1 18
2 26, 24, 22, 24
3 31, 31
4 48, 45, 46, 42
5 53
6 60
7 78
8
9 90, 99
Đuôi
0 60, 90
1 31, 31
2 22, 42, 02
3 03, 53
4 24, 24
5 45
6 46, 26
7
8 18, 48, 78
9 99

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 19/10/2023

ĐB 236644
Nhất 90567
Nhì 37062
Ba 84841 90396
83613 61110 69726 73211
09133 86761 28201
Năm 8927
Sáu 6372 7713 4220
Bảy 381
Tám 24
Đầu
0 01
1 13, 10, 11, 13
2 26, 27, 20, 24
3 33
4 44, 41
5
6 67, 62, 61
7 72
8 81
9 96
Đuôi
0 10, 20
1 41, 11, 61, 01, 81
2 62, 72
3 13, 33, 13
4 44, 24
5
6 96, 26
7 67, 27
8
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 12/10/2023

ĐB 640135
Nhất 98848
Nhì 04352
Ba 94813 18518
72746 54789 80656 55474
55066 64309 29255
Năm 1433
Sáu 2236 8523 3389
Bảy 067
Tám 71
Đầu
0 09
1 13, 18
2 23
3 35, 33, 36
4 48, 46
5 52, 56, 55
6 66, 67
7 74, 71
8 89, 89
9
Đuôi
0
1 71
2 52
3 13, 33, 23
4 74
5 35, 55
6 46, 56, 66, 36
7 67
8 48, 18
9 89, 09, 89

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 05/10/2023

ĐB 378042
Nhất 73287
Nhì 73710
Ba 42682 28558
20758 09338 29254 20193
11177 40200 02117
Năm 8215
Sáu 1966 7494 1834
Bảy 663
Tám 51
Đầu
0 00
1 10, 17, 15
2
3 38, 34
4 42
5 58, 58, 54, 51
6 66, 63
7 77
8 87, 82
9 93, 94
Đuôi
0 10, 00
1 51
2 42, 82
3 93, 63
4 54, 94, 34
5 15
6 66
7 87, 77, 17
8 58, 58, 38
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 28/09/2023

ĐB 036672
Nhất 76594
Nhì 70775
Ba 59456 13097
57340 25091 42352 55681
76226 69116 79809
Năm 6812
Sáu 0378 5186 2573
Bảy 866
Tám 56
Đầu
0 09
1 16, 12
2 26
3
4 40
5 56, 52, 56
6 66
7 72, 75, 78, 73
8 81, 86
9 94, 97, 91
Đuôi
0 40
1 91, 81
2 72, 52, 12
3 73
4 94
5 75
6 56, 26, 16, 86, 66, 56
7 97
8 78
9 09

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 21/09/2023

ĐB 440134
Nhất 78766
Nhì 59095
Ba 94656 12668
55725 04204 76375 27455
19083 13831 77540
Năm 7684
Sáu 4558 1489 4136
Bảy 021
Tám 14
Đầu
0 04
1 14
2 25, 21
3 34, 31, 36
4 40
5 56, 55, 58
6 66, 68
7 75
8 83, 84, 89
9 95
Đuôi
0 40
1 31, 21
2
3 83
4 34, 04, 84, 14
5 95, 25, 75, 55
6 66, 56, 36
7
8 68, 58
9 89

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 14/09/2023

ĐB 751294
Nhất 55452
Nhì 44057
Ba 11385 18593
24229 23335 20815 07801
44956 99532 05917
Năm 5321
Sáu 2074 7546 6206
Bảy 134
Tám 97
Đầu
0 01, 06
1 15, 17
2 29, 21
3 35, 32, 34
4 46
5 52, 57, 56
6
7 74
8 85
9 94, 93, 97
Đuôi
0
1 01, 21
2 52, 32
3 93
4 94, 74, 34
5 85, 35, 15
6 56, 46, 06
7 57, 17, 97
8
9 29

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 07/09/2023

ĐB 409565
Nhất 02681
Nhì 14981
Ba 24769 96566
89825 61096 68710 83014
17777 09061 72903
Năm 8392
Sáu 8544 1180 7083
Bảy 168
Tám 13
Đầu
0 03
1 10, 14, 13
2 25
3
4 44
5
6 65, 69, 66, 61, 68
7 77
8 81, 81, 80, 83
9 96, 92
Đuôi
0 10, 80
1 81, 81, 61
2 92
3 03, 83, 13
4 14, 44
5 65, 25
6 66, 96
7 77
8 68
9 69

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 31/08/2023

ĐB 590547
Nhất 99337
Nhì 57832
Ba 15431 05232
66815 30995 51951 10526
99304 85228 86623
Năm 9813
Sáu 6531 4719 4793
Bảy 651
Tám 93
Đầu
0 04
1 15, 13, 19
2 26, 28, 23
3 37, 32, 31, 32, 31
4 47
5 51, 51
6
7
8
9 95, 93, 93
Đuôi
0
1 31, 51, 31, 51
2 32, 32
3 23, 13, 93, 93
4 04
5 15, 95
6 26
7 47, 37
8 28
9 19

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 24/08/2023

ĐB 054219
Nhất 23227
Nhì 13753
Ba 89802 91620
76786 20165 29084 96573
18525 86640 12962
Năm 2767
Sáu 9797 2579 2433
Bảy 864
Tám 98
Đầu
0 02
1 19
2 27, 20, 25
3 33
4 40
5 53
6 65, 62, 67, 64
7 73, 79
8 86, 84
9 97, 98
Đuôi
0 20, 40
1
2 02, 62
3 53, 73, 33
4 84, 64
5 65, 25
6 86
7 27, 67, 97
8 98
9 19, 79

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 17/08/2023

ĐB 872800
Nhất 66355
Nhì 89451
Ba 14568 75877
38187 84447 39616 47735
90753 74607 52909
Năm 6196
Sáu 9721 2159 8447
Bảy 713
Tám 83
Đầu
0 00, 07, 09
1 16, 13
2 21
3 35
4 47, 47
5 55, 51, 53, 59
6 68
7 77
8 87, 83
9 96
Đuôi
0 00
1 51, 21
2
3 53, 13, 83
4
5 55, 35
6 16, 96
7 77, 87, 47, 07, 47
8 68
9 09, 59

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 10/08/2023

ĐB 142953
Nhất 83421
Nhì 79942
Ba 41965 43891
81593 05856 10390 74153
20188 50451 92074
Năm 6260
Sáu 8176 9995 9721
Bảy 291
Tám 63
Đầu
0
1
2 21, 21
3
4 42
5 53, 56, 53, 51
6 65, 60, 63
7 74, 76
8 88
9 91, 93, 90, 95, 91
Đuôi
0 90, 60
1 21, 91, 51, 21, 91
2 42
3 53, 93, 53, 63
4 74
5 65, 95
6 56, 76
7
8 88
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 03/08/2023

ĐB 188545
Nhất 71242
Nhì 14921
Ba 36991 76826
45660 28867 88806 29667
14986 46361 62160
Năm 0133
Sáu 7735 0263 8765
Bảy 391
Tám 95
Đầu
0 06
1
2 21, 26
3 33, 35
4 45, 42
5
6 60, 67, 67, 61, 60, 63, 65
7
8 86
9 91, 91, 95
Đuôi
0 60, 60
1 21, 91, 61, 91
2 42
3 33, 63
4
5 45, 35, 65, 95
6 26, 06, 86
7 67, 67
8
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 27/07/2023

ĐB 108873
Nhất 08015
Nhì 73084
Ba 04149 08881
19559 23975 30530 22099
13083 00633 49157
Năm 3175
Sáu 6188 2071 0536
Bảy 662
Tám 91
Đầu
0
1 15
2
3 30, 33, 36
4 49
5 59, 57
6 62
7 73, 75, 75, 71
8 84, 81, 83, 88
9 99, 91
Đuôi
0 30
1 81, 71, 91
2 62
3 73, 83, 33
4 84
5 15, 75, 75
6 36
7 57
8 88
9 49, 59, 99

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 20/07/2023

ĐB 094515
Nhất 91695
Nhì 22682
Ba 12946 17807
89114 94122 42047 27898
15532 19557 12941
Năm 8516
Sáu 7035 1659 8973
Bảy 305
Tám 70
Đầu
0 07, 05
1 15, 14, 16
2 22
3 32, 35
4 46, 47, 41
5 57, 59
6
7 73, 70
8 82
9 95, 98
Đuôi
0 70
1 41
2 82, 22, 32
3 73
4 14
5 15, 95, 35, 05
6 46, 16
7 07, 47, 57
8 98
9 59

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 13/07/2023

ĐB 504436
Nhất 31495
Nhì 55241
Ba 31424 40217
23963 43790 25330 58153
15354 95624 08852
Năm 3853
Sáu 9124 7927 5292
Bảy 020
Tám 49
Đầu
0
1 17
2 24, 24, 24, 27, 20
3 36, 30
4 41, 49
5 53, 54, 52, 53
6 63
7
8
9 95, 90, 92
Đuôi
0 90, 30, 20
1 41
2 52, 92
3 63, 53, 53
4 24, 54, 24, 24
5 95
6 36
7 17, 27
8
9 49

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 06/07/2023

ĐB 679428
Nhất 88241
Nhì 36481
Ba 49000 83407
45726 68989 10747 62196
38628 20792 83079
Năm 5851
Sáu 1551 2076 6725
Bảy 364
Tám 74
Đầu
0 00, 07
1
2 28, 26, 28, 25
3
4 41, 47
5 51, 51
6 64
7 79, 76, 74
8 81, 89
9 96, 92
Đuôi
0 00
1 41, 81, 51, 51
2 92
3
4 64, 74
5 25
6 26, 96, 76
7 07, 47
8 28, 28
9 89, 79

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 29/06/2023

ĐB 847213
Nhất 64142
Nhì 17093
Ba 92109 18268
93466 17721 38114 98803
48732 38452 72144
Năm 6333
Sáu 8760 4674 1229
Bảy 512
Tám 33
Đầu
0 09, 03
1 13, 14, 12
2 21, 29
3 32, 33, 33
4 42, 44
5 52
6 68, 66, 60
7 74
8
9 93
Đuôi
0 60
1 21
2 42, 32, 52, 12
3 13, 93, 03, 33, 33
4 14, 44, 74
5
6 66
7
8 68
9 09, 29

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 22/06/2023

ĐB 052074
Nhất 59967
Nhì 99401
Ba 57885 44503
58762 03528 64351 34496
10714 37426 24696
Năm 9294
Sáu 1624 5900 2533
Bảy 344
Tám 91
Đầu
0 01, 03, 00
1 14
2 28, 26, 24
3 33
4 44
5 51
6 67, 62
7 74
8 85
9 96, 96, 94, 91
Đuôi
0 00
1 01, 51, 91
2 62
3 03, 33
4 74, 14, 94, 24, 44
5 85
6 96, 26, 96
7 67
8 28
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 15/06/2023

ĐB 828571
Nhất 06416
Nhì 52582
Ba 41611 14913
77332 80863 05222 26460
15621 21180 51514
Năm 7417
Sáu 1020 6166 5403
Bảy 569
Tám 31
Đầu
0 03
1 16, 11, 13, 14, 17
2 22, 21, 20
3 32, 31
4
5
6 63, 60, 66, 69
7 71
8 82, 80
9
Đuôi
0 60, 80, 20
1 71, 11, 21, 31
2 82, 32, 22
3 13, 63, 03
4 14
5
6 16, 66
7 17
8
9 69

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 08/06/2023

ĐB 905511
Nhất 48449
Nhì 70792
Ba 20594 14122
01620 92056 92323 30169
07206 75943 98857
Năm 3875
Sáu 6263 0535 3071
Bảy 144
Tám 34
Đầu
0 06
1 11
2 22, 20, 23
3 35, 34
4 49, 43, 44
5 56, 57
6 69, 63
7 75, 71
8
9 92, 94
Đuôi
0 20
1 11, 71
2 92, 22
3 23, 43, 63
4 94, 44, 34
5 75, 35
6 56, 06
7 57
8
9 49, 69

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 01/06/2023

ĐB 840109
Nhất 78964
Nhì 05003
Ba 48969 22804
12182 87363 82940 20354
97578 73537 58506
Năm 6077
Sáu 5274 2853 8672
Bảy 506
Tám 08
Đầu
0 09, 03, 04, 06, 06, 08
1
2
3 37
4 40
5 54, 53
6 64, 69, 63
7 78, 77, 74, 72
8 82
9
Đuôi
0 40
1
2 82, 72
3 03, 63, 53
4 64, 04, 54, 74
5
6 06, 06
7 37, 77
8 78, 08
9 09, 69

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 25/05/2023

ĐB 469636
Nhất 37631
Nhì 29317
Ba 10484 99396
39146 63647 91436 11351
36056 54246 06864
Năm 2013
Sáu 8265 9434 0788
Bảy 440
Tám 19
Đầu
0
1 17, 13, 19
2
3 36, 31, 36, 34
4 46, 47, 46, 40
5 51, 56
6 64, 65
7
8 84, 88
9 96
Đuôi
0 40
1 31, 51
2
3 13
4 84, 64, 34
5 65
6 36, 96, 46, 36, 56, 46
7 17, 47
8 88
9 19

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 18/05/2023

ĐB 923678
Nhất 77078
Nhì 50528
Ba 90454 36437
35788 76348 16348 24578
95559 52518 17580
Năm 2860
Sáu 7173 7300 5070
Bảy 702
Tám 17
Đầu
0 00, 02
1 18, 17
2 28
3 37
4 48, 48
5 54, 59
6 60
7 78, 78, 78, 73, 70
8 88, 80
9
Đuôi
0 80, 60, 00, 70
1
2 02
3 73
4 54
5
6
7 37, 17
8 78, 78, 28, 88, 48, 48, 78, 18
9 59

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 11/05/2023

ĐB 327646
Nhất 02052
Nhì 56595
Ba 88532 11413
69803 71515 98791 96073
85995 37505 39482
Năm 3853
Sáu 3594 0364 2262
Bảy 403
Tám 39
Đầu
0 03, 05, 03
1 13, 15
2
3 32, 39
4 46
5 52, 53
6 64, 62
7 73
8 82
9 95, 91, 95, 94
Đuôi
0
1 91
2 52, 32, 82, 62
3 13, 03, 73, 53, 03
4 94, 64
5 95, 15, 95, 05
6 46
7
8
9 39

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 04/05/2023

ĐB 423062
Nhất 34190
Nhì 81737
Ba 77939 26442
68341 65201 03667 15095
66706 30776 19575
Năm 5340
Sáu 9005 5498 8253
Bảy 039
Tám 05
Đầu
0 01, 06, 05, 05
1
2
3 37, 39, 39
4 42, 41, 40
5 53
6 62, 67
7 76, 75
8
9 90, 95, 98
Đuôi
0 90, 40
1 41, 01
2 62, 42
3 53
4
5 95, 75, 05, 05
6 06, 76
7 37, 67
8 98
9 39, 39

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 27/04/2023

ĐB 587977
Nhất 85802
Nhì 43010
Ba 01202 29722
75123 77862 33940 20667
95955 97346 12584
Năm 3592
Sáu 5213 0945 1843
Bảy 141
Tám 12
Đầu
0 02, 02
1 10, 13, 12
2 22, 23
3
4 40, 46, 45, 43, 41
5 55
6 62, 67
7 77
8 84
9 92
Đuôi
0 10, 40
1 41
2 02, 02, 22, 62, 92, 12
3 23, 13, 43
4 84
5 55, 45
6 46
7 77, 67
8
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 20/04/2023

ĐB 536338
Nhất 87361
Nhì 57524
Ba 61770 36052
16177 47572 95677 10188
73230 06000 04743
Năm 3650
Sáu 3469 7560 7834
Bảy 942
Tám 29
Đầu
0 00
1
2 24, 29
3 38, 30, 34
4 43, 42
5 52, 50
6 61, 69, 60
7 70, 77, 72, 77
8 88
9
Đuôi
0 70, 30, 00, 50, 60
1 61
2 52, 72, 42
3 43
4 24, 34
5
6
7 77, 77
8 38, 88
9 69, 29

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 13/04/2023

ĐB 982076
Nhất 45847
Nhì 55647
Ba 94371 36249
29696 83419 69270 01362
98201 22102 80259
Năm 7353
Sáu 4018 1255 2425
Bảy 145
Tám 74
Đầu
0 01, 02
1 19, 18
2 25
3
4 47, 47, 49, 45
5 59, 53, 55
6 62
7 76, 71, 70, 74
8
9 96
Đuôi
0 70
1 71, 01
2 62, 02
3 53
4 74
5 55, 25, 45
6 76, 96
7 47, 47
8 18
9 49, 19, 59

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 06/04/2023

ĐB 066262
Nhất 84315
Nhì 85981
Ba 90826 91950
91695 56735 84206 68289
84960 44200 70415
Năm 0373
Sáu 1024 7794 7023
Bảy 679
Tám 20
Đầu
0 06, 00
1 15, 15
2 26, 24, 23, 20
3 35
4
5 50
6 62, 60
7 73, 79
8 81, 89
9 95, 94
Đuôi
0 50, 60, 00, 20
1 81
2 62
3 73, 23
4 24, 94
5 15, 95, 35, 15
6 26, 06
7
8
9 89, 79

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 30/03/2023

ĐB 598430
Nhất 26449
Nhì 94209
Ba 16808 90288
10213 92239 34132 90555
31094 72330 83866
Năm 4886
Sáu 3621 5712 9408
Bảy 954
Tám 89
Đầu
0 09, 08, 08
1 13, 12
2 21
3 30, 39, 32, 30
4 49
5 55, 54
6 66
7
8 88, 86, 89
9 94
Đuôi
0 30, 30
1 21
2 32, 12
3 13
4 94, 54
5 55
6 66, 86
7
8 08, 88, 08
9 49, 09, 39, 89

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Bình Thuận 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Bình Thuận 60 ngày là như thế nào?

Kết quả xổ số Bình Thuận 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Bình Thuận. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Bình Thuận 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Bình Thuận 60 ngày?

Thống kê Kết quả xổ số Bình Thuận 60 ngày là như thế nào?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Bình Thuận 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Thuận 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Bình Thuận 60 ngày?

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Bình Thuận 60 ngày?

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Bình Thuận 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Thuận 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Thuận 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Bình Thuận 60 ngày thế nào?

Xổ số Bình Thuận 60 ngày – Kết quả XS Bình Thuận 60 ngày gần nhất

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSBTH 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSBTH 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Bình Thuận 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.