Thống kê chi tiết xổ số Bình Thuận

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Thuận

Bộ số Lần về Tỉ lệ
07 3 Lần 3.33%
11 3 Lần 3.33%
22 3 Lần 3.33%
28 3 Lần 3.33%
33 3 Lần 3.33%
50 3 Lần 3.33%
65 3 Lần 3.33%
79 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
21 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
35 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bình Thuận đến 20/06/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
07 3 Lần Không tăng
11 3 Lần Tăng 2
22 3 Lần Không tăng
28 3 Lần Không tăng
33 3 Lần Không tăng
50 3 Lần Không tăng
65 3 Lần Giảm 1
79 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
21 5 Không tăng
30 5 Không tăng
33 5 Tăng 1
50 5 Tăng 1
79 5 Tăng 2
83 5 Không tăng
04 4 Không tăng
07 4 Không tăng
09 4 Không tăng
23 4 Không tăng
27 4 Tăng 1
64 4 Không tăng
65 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
23 10 Không tăng
42 10 Không tăng
00 9 Không tăng
06 9 Tăng 1
17 9 Giảm 1
33 9 Tăng 1
50 9 Tăng 1
72 9 Không tăng
73 9 Giảm 1
79 9 Tăng 2
21 8 Không tăng
24 8 Giảm 2
31 8 Không tăng
61 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 06: 2 Kỳ
  • 50: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bình Thuận trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
20 Lần Giảm 2
0
Giảm 2 23 Lần
14 Lần Tăng 3
1
Tăng 2 20 Lần
28 Lần Giảm 2
2
Giảm 1 14 Lần
24 Lần Tăng 2
3
Giảm 1 21 Lần
12 Lần Không tăng
4
Tăng 1 23 Lần
16 Lần Tăng 1
5
Giảm 1 11 Lần
18 Lần Giảm 1
6
Giảm 1 16 Lần
19 Lần Tăng 1
7
Không tăng 18 Lần
19 Lần Giảm 1
8
Không tăng 12 Lần
10 Lần Giảm 1
9
Tăng 3 22 Lần