Xổ số Bình Thuận 30 ngày – Kết quả XS Bình Thuận 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 18/04/2024

ĐB 134358
Nhất 29299
Nhì 86043
Ba 25509 30716
70100 12924 66356 27272
62110 72662 41592
Năm 8082
Sáu 7973 6201 8631
Bảy 683
Tám 27
Đầu
0 09, 00, 01
1 16, 10
2 24, 27
3 31
4 43
5 58, 56
6 62
7 72, 73
8 82, 83
9 99, 92
Đuôi
0 00, 10
1 01, 31
2 72, 62, 92, 82
3 43, 73, 83
4 24
5
6 16, 56
7 27
8 58
9 99, 09

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 11/04/2024

ĐB 553973
Nhất 81313
Nhì 85576
Ba 50400 55097
60520 43851 79420 44585
84774 75146 43425
Năm 8682
Sáu 0206 6114 5822
Bảy 669
Tám 00
Đầu
0 00, 06, 00
1 13, 14
2 20, 20, 25, 22
3
4 46
5 51
6 69
7 73, 76, 74
8 85, 82
9 97
Đuôi
0 00, 20, 20, 00
1 51
2 82, 22
3 73, 13
4 74, 14
5 85, 25
6 76, 46, 06
7 97
8
9 69

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 04/04/2024

ĐB 483319
Nhất 03028
Nhì 42203
Ba 78080 97303
70074 04820 45288 97208
31795 50303 25312
Năm 4461
Sáu 5062 5184 0776
Bảy 191
Tám 21
Đầu
0 03, 03, 08, 03
1 19, 12
2 28, 20, 21
3
4
5
6 61, 62
7 74, 76
8 80, 88, 84
9 95, 91
Đuôi
0 80, 20
1 61, 91, 21
2 12, 62
3 03, 03, 03
4 74, 84
5 95
6 76
7
8 28, 88, 08
9 19

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 28/03/2024

ĐB 252065
Nhất 65872
Nhì 15514
Ba 28703 18208
64229 13687 32079 00117
84172 67414 24438
Năm 3410
Sáu 2193 7393 0332
Bảy 508
Tám 13
Đầu
0 03, 08, 08
1 14, 17, 14, 10, 13
2 29
3 38, 32
4
5
6 65
7 72, 79, 72
8 87
9 93, 93
Đuôi
0 10
1
2 72, 72, 32
3 03, 93, 93, 13
4 14, 14
5 65
6
7 87, 17
8 08, 38, 08
9 29, 79

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 21/03/2024

ĐB 208737
Nhất 05148
Nhì 58566
Ba 26160 84704
53202 95267 47400 93265
69471 63907 17801
Năm 3953
Sáu 5475 4706 5131
Bảy 134
Tám 11
Đầu
0 04, 02, 00, 07, 01, 06
1 11
2
3 37, 31, 34
4 48
5 53
6 66, 60, 67, 65
7 71, 75
8
9
Đuôi
0 60, 00
1 71, 01, 31, 11
2 02
3 53
4 04, 34
5 65, 75
6 66, 06
7 37, 67, 07
8 48
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 14/03/2024

ĐB 378409
Nhất 91714
Nhì 84095
Ba 51959 49806
97757 06529 30891 07412
80442 92123 38036
Năm 5378
Sáu 6185 4506 3020
Bảy 123
Tám 54
Đầu
0 09, 06, 06
1 14, 12
2 29, 23, 20, 23
3 36
4 42
5 59, 57, 54
6
7 78
8 85
9 95, 91
Đuôi
0 20
1 91
2 12, 42
3 23, 23
4 14, 54
5 95, 85
6 06, 36, 06
7 57
8 78
9 09, 59, 29

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 07/03/2024

ĐB 833642
Nhất 54436
Nhì 04734
Ba 43318 59090
89830 08606 61843 63048
72454 89229 86723
Năm 9392
Sáu 1259 4415 6129
Bảy 572
Tám 11
Đầu
0 06
1 18, 15, 11
2 29, 23, 29
3 36, 34, 30
4 42, 43, 48
5 54, 59
6
7 72
8
9 90, 92
Đuôi
0 90, 30
1 11
2 42, 92, 72
3 43, 23
4 34, 54
5 15
6 36, 06
7
8 18, 48
9 29, 59, 29

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 29/02/2024

ĐB 171510
Nhất 48218
Nhì 07700
Ba 00483 45028
07968 40224 50235 70842
94719 87442 42477
Năm 6886
Sáu 0917 6308 5861
Bảy 431
Tám 71
Đầu
0 00, 08
1 10, 18, 19, 17
2 28, 24
3 35, 31
4 42, 42
5
6 68, 61
7 77, 71
8 83, 86
9
Đuôi
0 10, 00
1 61, 31, 71
2 42, 42
3 83
4 24
5 35
6 86
7 77, 17
8 18, 28, 68, 08
9 19

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 22/02/2024

ĐB 764175
Nhất 53477
Nhì 40327
Ba 41563 10409
90750 51158 35890 81861
81532 99425 17342
Năm 8003
Sáu 1280 7236 1292
Bảy 267
Tám 73
Đầu
0 09, 03
1
2 27, 25
3 32, 36
4 42
5 50, 58
6 63, 61, 67
7 75, 77, 73
8 80
9 90, 92
Đuôi
0 50, 90, 80
1 61
2 32, 42, 92
3 63, 03, 73
4
5 75, 25
6 36
7 77, 27, 67
8 58
9 09

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 15/02/2024

ĐB 831043
Nhất 18051
Nhì 59364
Ba 79900 22396
41882 01193 32686 89778
07353 91587 78193
Năm 3721
Sáu 1576 7479 2161
Bảy 478
Tám 34
Đầu
0 00
1
2 21
3 34
4 43
5 51, 53
6 64, 61
7 78, 76, 79, 78
8 82, 86, 87
9 96, 93, 93
Đuôi
0 00
1 51, 21, 61
2 82
3 43, 93, 53, 93
4 64, 34
5
6 96, 86, 76
7 87
8 78, 78
9 79

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 08/02/2024

ĐB 110946
Nhất 28150
Nhì 98608
Ba 23047 56472
54606 34070 61606 44151
77942 23503 26216
Năm 6273
Sáu 9138 3781 2073
Bảy 738
Tám 08
Đầu
0 08, 06, 06, 03, 08
1 16
2
3 38, 38
4 46, 47, 42
5 50, 51
6
7 72, 70, 73, 73
8 81
9
Đuôi
0 50, 70
1 51, 81
2 72, 42
3 03, 73, 73
4
5
6 46, 06, 06, 16
7 47
8 08, 38, 38, 08
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 01/02/2024

ĐB 398050
Nhất 60233
Nhì 18490
Ba 21379 47390
92056 43180 13839 37739
22470 15171 99405
Năm 3652
Sáu 9058 5448 0772
Bảy 371
Tám 48
Đầu
0 05
1
2
3 33, 39, 39
4 48, 48
5 50, 56, 52, 58
6
7 79, 70, 71, 72, 71
8 80
9 90, 90
Đuôi
0 50, 90, 90, 80, 70
1 71, 71
2 52, 72
3 33
4
5 05
6 56
7
8 58, 48, 48
9 79, 39, 39

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 25/01/2024

ĐB 089436
Nhất 41009
Nhì 37036
Ba 70152 90511
83996 11122 45205 91240
66391 37562 10874
Năm 3820
Sáu 4833 3944 7101
Bảy 653
Tám 73
Đầu
0 09, 05, 01
1 11
2 22, 20
3 36, 36, 33
4 40, 44
5 52, 53
6 62
7 74, 73
8
9 96, 91
Đuôi
0 40, 20
1 11, 91, 01
2 52, 22, 62
3 33, 53, 73
4 74, 44
5 05
6 36, 36, 96
7
8
9 09

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 18/01/2024

ĐB 487423
Nhất 45605
Nhì 21082
Ba 76390 16613
99878 88417 90693 05724
04499 91620 21551
Năm 5050
Sáu 9823 4610 0772
Bảy 139
Tám 39
Đầu
0 05
1 13, 17, 10
2 23, 24, 20, 23
3 39, 39
4
5 51, 50
6
7 78, 72
8 82
9 90, 93, 99
Đuôi
0 90, 20, 50, 10
1 51
2 82, 72
3 23, 13, 93, 23
4 24
5 05
6
7 17
8 78
9 99, 39, 39

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 11/01/2024

ĐB 461875
Nhất 63387
Nhì 84488
Ba 54361 70423
93034 37353 73645 88505
38131 66263 21161
Năm 8931
Sáu 9175 5116 2717
Bảy 516
Tám 63
Đầu
0 05
1 16, 17, 16
2 23
3 34, 31, 31
4 45
5 53
6 61, 63, 61, 63
7 75, 75
8 87, 88
9
Đuôi
0
1 61, 31, 61, 31
2
3 23, 53, 63, 63
4 34
5 75, 45, 05, 75
6 16, 16
7 87, 17
8 88
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 04/01/2024

ĐB 521804
Nhất 95764
Nhì 72699
Ba 87778 89631
13649 19290 56692 87940
27063 50087 91262
Năm 6041
Sáu 5941 9173 5656
Bảy 152
Tám 95
Đầu
0 04
1
2
3 31
4 49, 40, 41, 41
5 56, 52
6 64, 63, 62
7 78, 73
8 87
9 99, 90, 92, 95
Đuôi
0 90, 40
1 31, 41, 41
2 92, 62, 52
3 63, 73
4 04, 64
5 95
6 56
7 87
8 78
9 99, 49

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 28/12/2023

ĐB 057647
Nhất 70045
Nhì 91881
Ba 68032 93716
56263 34133 21225 02892
18524 97574 41171
Năm 6801
Sáu 3445 1577 6116
Bảy 076
Tám 87
Đầu
0 01
1 16, 16
2 25, 24
3 32, 33
4 47, 45, 45
5
6 63
7 74, 71, 77, 76
8 81, 87
9 92
Đuôi
0
1 81, 71, 01
2 32, 92
3 63, 33
4 24, 74
5 45, 25, 45
6 16, 16, 76
7 47, 77, 87
8
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 21/12/2023

ĐB 646578
Nhất 44098
Nhì 25102
Ba 17917 56126
50529 30899 80469 28624
82334 61345 09445
Năm 8128
Sáu 4714 5162 4272
Bảy 235
Tám 79
Đầu
0 02
1 17, 14
2 26, 29, 24, 28
3 34, 35
4 45, 45
5
6 69, 62
7 78, 72, 79
8
9 98, 99
Đuôi
0
1
2 02, 62, 72
3
4 24, 34, 14
5 45, 45, 35
6 26
7 17
8 78, 98, 28
9 29, 99, 69, 79

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 14/12/2023

ĐB 389053
Nhất 06090
Nhì 79964
Ba 17503 97388
63482 31442 27926 90284
27426 84419 94589
Năm 1687
Sáu 4281 6335 3326
Bảy 527
Tám 76
Đầu
0 03
1 19
2 26, 26, 26, 27
3 35
4 42
5 53
6 64
7 76
8 88, 82, 84, 89, 87, 81
9 90
Đuôi
0 90
1 81
2 82, 42
3 53, 03
4 64, 84
5 35
6 26, 26, 26, 76
7 87, 27
8 88
9 19, 89

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 07/12/2023

ĐB 909255
Nhất 00610
Nhì 04051
Ba 95433 37917
60101 13305 47661 63342
03685 73214 64122
Năm 3666
Sáu 5019 7366 1047
Bảy 311
Tám 17
Đầu
0 01, 05
1 10, 17, 14, 19, 11, 17
2 22
3 33
4 42, 47
5 55, 51
6 61, 66, 66
7
8 85
9
Đuôi
0 10
1 51, 01, 61, 11
2 42, 22
3 33
4 14
5 55, 05, 85
6 66, 66
7 17, 47, 17
8
9 19

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 30/11/2023

ĐB 917173
Nhất 45059
Nhì 87815
Ba 80871 42030
59146 21291 81951 23927
06070 55555 08617
Năm 7621
Sáu 5600 6702 3555
Bảy 624
Tám 82
Đầu
0 00, 02
1 15, 17
2 27, 21, 24
3 30
4 46
5 59, 51, 55, 55
6
7 73, 71, 70
8 82
9 91
Đuôi
0 30, 70, 00
1 71, 91, 51, 21
2 02, 82
3 73
4 24
5 15, 55, 55
6 46
7 27, 17
8
9 59

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 23/11/2023

ĐB 111468
Nhất 65192
Nhì 14010
Ba 84214 10524
24424 19932 99051 60032
17417 85284 22070
Năm 2067
Sáu 5353 4275 8964
Bảy 916
Tám 73
Đầu
0
1 10, 14, 17, 16
2 24, 24
3 32, 32
4
5 51, 53
6 68, 67, 64
7 70, 75, 73
8 84
9 92
Đuôi
0 10, 70
1 51
2 92, 32, 32
3 53, 73
4 14, 24, 24, 84, 64
5 75
6 16
7 17, 67
8 68
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 16/11/2023

ĐB 092098
Nhất 38264
Nhì 51074
Ba 15881 87159
03563 10257 24034 96851
80680 35618 59392
Năm 6490
Sáu 5199 3487 0079
Bảy 543
Tám 84
Đầu
0
1 18
2
3 34
4 43
5 59, 57, 51
6 64, 63
7 74, 79
8 81, 80, 87, 84
9 98, 92, 90, 99
Đuôi
0 80, 90
1 81, 51
2 92
3 63, 43
4 64, 74, 34, 84
5
6
7 57, 87
8 98, 18
9 59, 99, 79

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 09/11/2023

ĐB 199178
Nhất 58061
Nhì 12990
Ba 00745 88353
04524 86516 33837 10196
86907 72664 19838
Năm 2715
Sáu 9014 5687 6499
Bảy 714
Tám 65
Đầu
0 07
1 16, 15, 14, 14
2 24
3 37, 38
4 45
5 53
6 61, 64, 65
7 78
8 87
9 90, 96, 99
Đuôi
0 90
1 61
2
3 53
4 24, 64, 14, 14
5 45, 15, 65
6 16, 96
7 37, 07, 87
8 78, 38
9 99

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 02/11/2023

ĐB 604114
Nhất 49803
Nhì 40524
Ba 05303 67104
26271 27357 21351 93354
67380 88392 32612
Năm 3063
Sáu 7376 7851 8614
Bảy 042
Tám 85
Đầu
0 03, 03, 04
1 14, 12, 14
2 24
3
4 42
5 57, 51, 54, 51
6 63
7 71, 76
8 80, 85
9 92
Đuôi
0 80
1 71, 51, 51
2 92, 12, 42
3 03, 03, 63
4 14, 24, 04, 54, 14
5 85
6 76
7 57
8
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 26/10/2023

ĐB 232218
Nhất 37648
Nhì 31945
Ba 83378 58503
51946 63726 26053 49724
59631 58160 64822
Năm 7324
Sáu 7090 0999 5531
Bảy 042
Tám 02
Đầu
0 03, 02
1 18
2 26, 24, 22, 24
3 31, 31
4 48, 45, 46, 42
5 53
6 60
7 78
8
9 90, 99
Đuôi
0 60, 90
1 31, 31
2 22, 42, 02
3 03, 53
4 24, 24
5 45
6 46, 26
7
8 18, 48, 78
9 99

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 19/10/2023

ĐB 236644
Nhất 90567
Nhì 37062
Ba 84841 90396
83613 61110 69726 73211
09133 86761 28201
Năm 8927
Sáu 6372 7713 4220
Bảy 381
Tám 24
Đầu
0 01
1 13, 10, 11, 13
2 26, 27, 20, 24
3 33
4 44, 41
5
6 67, 62, 61
7 72
8 81
9 96
Đuôi
0 10, 20
1 41, 11, 61, 01, 81
2 62, 72
3 13, 33, 13
4 44, 24
5
6 96, 26
7 67, 27
8
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 12/10/2023

ĐB 640135
Nhất 98848
Nhì 04352
Ba 94813 18518
72746 54789 80656 55474
55066 64309 29255
Năm 1433
Sáu 2236 8523 3389
Bảy 067
Tám 71
Đầu
0 09
1 13, 18
2 23
3 35, 33, 36
4 48, 46
5 52, 56, 55
6 66, 67
7 74, 71
8 89, 89
9
Đuôi
0
1 71
2 52
3 13, 33, 23
4 74
5 35, 55
6 46, 56, 66, 36
7 67
8 48, 18
9 89, 09, 89

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 05/10/2023

ĐB 378042
Nhất 73287
Nhì 73710
Ba 42682 28558
20758 09338 29254 20193
11177 40200 02117
Năm 8215
Sáu 1966 7494 1834
Bảy 663
Tám 51
Đầu
0 00
1 10, 17, 15
2
3 38, 34
4 42
5 58, 58, 54, 51
6 66, 63
7 77
8 87, 82
9 93, 94
Đuôi
0 10, 00
1 51
2 42, 82
3 93, 63
4 54, 94, 34
5 15
6 66
7 87, 77, 17
8 58, 58, 38
9

Kết quả sổ xố Bình Thuận - 28/09/2023

ĐB 036672
Nhất 76594
Nhì 70775
Ba 59456 13097
57340 25091 42352 55681
76226 69116 79809
Năm 6812
Sáu 0378 5186 2573
Bảy 866
Tám 56
Đầu
0 09
1 16, 12
2 26
3
4 40
5 56, 52, 56
6 66
7 72, 75, 78, 73
8 81, 86
9 94, 97, 91
Đuôi
0 40
1 91, 81
2 72, 52, 12
3 73
4 94
5 75
6 56, 26, 16, 86, 66, 56
7 97
8 78
9 09

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Xổ số Bình Thuận 30 ngày

Kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Bình Thuận. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

 

Tóm lại, Kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Bình Thuận 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Xổ số Bình Thuận 30 ngày gần nhất

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày?

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Vì vậy nên sử dụng bảng Kế quả xổ số Bình Thuận 30 ngày để anh em có những phán đoán chính xác nhất.

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày thế nào?

Xổ số Bình Thuận 30 ngày – Kết quả XS Bình Thuận 30 ngày gần nhất

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê Xổ số Bình Thuận 30 ngày gần nhất ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSBTH 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.